Tariewe

  • R1 per ha tot 10,000 ha, met minimum van R 300
  • R0.50 per ha bokant 10,000 ha (Indien die bedrag dan meer as R 3,000 uitwerk, gee ons vir hierdie jaar ‘n korting van 50%, maar die fooi moet na die korting nog steeds  ‘n minimum  van R 1,500 wees)
  • Lodges minimum van R1,5000

Plase (lodges) met meer wooneenhede soos volg

  • Bereken bedrag vir die grondgrootte, en
  • Bereken bedrag vir aantal eenhede teen R 300 per eenheid
  • Dan gebruik ons wat ook al die grootste bedrag is
  • Indien die bedrag dan meer as R 3,000 uitwerk, gee ons vir hierdie jaar(2013) ‘n korting van 50%, maar die fooi moet na die korting nog steeds  ‘n minimum  van R 1,500 wees.